ОOУ Димче А. Габерот

Создаваме идни граѓани на нашата татковина кои ќе бидат подготвени да ја водат земјата напред

Формираме активен објект со одговорни субјекти кои што го развиваат наставниот процес преку лично чувство за цел.

Современо, ефикасно и квалитетно училиште, кое ќе одговори на предизвиците на новото време, во кое учениците ќе научат да ги препознаваат вистинските вредности на животот кои ќе им бидат вистинскиот водич за во иднина.

Ги учиме децата како да учат. Веруваме во неограничените потенцијали на секој ученик. Исполнуваме благородна задача превземајќи ја улогата на втори родители.

Добредојдовте на сајтот на
ОOУ “Димче Ангелов Габерот”

ОУ „Димче А. Габерот“ – Демир Капија Ви посакува добредојде на веб страната на училиштето, на родителите, соработниците, надлежните институции и се разбира сите оние кои сакаат да ги следат збиднувањата во училиштето и надвор од него вклучувајќи ги постигнувањата на учениците со нивните ментори и континуираното подобрување на условите за работа за современ воспитно-образовен процес

ОOУ “Димче Ангелов Габерот”

Создаваме идни граѓани на нашата татковина кои ќе бидат подготвени да ја водат земјата напред

Нашите активности

Реализирање и на многу проекти и посета на многу семинари, се со цел за подобро образование и едукација на аншите идни генерации

cta-logo

ОOУ “Димче Ангелов Габерот” Демир Капија

Сигурна иднина

Контакт

ул. Машал тито бр. 11, Демир Капија

 

Најава

Новости

Внесете ја Вашата е-маил за повеке информации

Copyright @ Designed by Elkom Group | web design | hosting solutions

Search